Utveckling

Utveckling är ett ständigt pågående förändringsarbete. Den politiska majoriteten i kommunen har bestämt att Nödinge och Älvängen ska vara huvudorter, det innebär praktiskt att utvecklingen i kommunen främst sker på dessa orter.

Vi delar inte den uppfattningen – vi anser att HELA Ale ska leva och få del av kommunala satsningar samt få del av utveckling som sker i övrigt, det gäller inte minst etablering av nya bostadsområden som genererar köpkraft och därmed ökar attraktionskraften för t.ex. handel att etablera sig – med andra ord, vi eftersträvar en jämnare fördelning av samhällsservice mellan de olika orterna i kommunen

Mer om vår värdegrund

Utöver utveckling ingår också Samverkan, Ansvar och Trygghet i vår värdegrund.