Trygghet

Trygghet och otrygghet handlar om förväntningar och farhågor inför framtiden, inför vad som kan hända. För Framtid i Ale är Trygghet ett begrepp som vi vill ska genomsyra alla våra idéer och förslag, ett trygghetsparaply. Det kan t.ex. vara i frågor som rör:

  • Kriminalitet, narkotika och andra droger
  • Skola/barnomsorg
  • Vård och omsorg
  • Anställningsform i kommunen
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Belysning på allmänna platser
  • Polisnärvaro i kommunen
  • Tillit till politiken
  • Kommunala upphandlingar
  • Samhällsplanering

Mer om vår värdegrund

Utöver trygghet ingår också Samverkan, Utveckling och Ansvar i vår värdegrund.