Samverkan

Blockpolitik är den traditionella formen för att driva politik, Framtid i Ale (FiA) ogillar den formen och eftersom vi är ett lokalt parti oberoende av denna blockpolitik har vi helt andra möjligheter att agera fritt i frågor vi anser vara viktiga och som ligger i linje med våra prioriterade områden. Vi ser oss fria att stödja bra inspel från andra partier, oavsett partifärg, om de ligger i linje med vår värdegrund.

Dessutom ser vi gärna samverkan mellan oss och till exempel föreningslivet eller föräldrar. Vi tänker jobba för att ett föräldraråd bildas som kopplas till verksamheten inom utbildningsnämnden.

Mer om vår värdegrund

Utöver samverkan ingår också Utveckling, Ansvar och Trygghet i vår värdegrund.