Ansvar

Som politiskt parti har Framtid i Ale (FiA) skyldighet, gentemot kommunens invånare och anställda, att utveckla ett stabilt och långsiktigt hållbart samhälle. Politikerna beslutar vad som ska ske i en kommun, tjänstemännen ska verkställa de beslut som fattats. Detta bygger på en öppen dialog tillsammans med kommunens invånare.

Det är dags att de folkvalda tar tillbaka initiativet och tar ansvar för samhället.

Mer om vår värdegrund

Utöver ansvar ingår också Samverkan, Utveckling och Trygghet i vår värdegrund.