"I samverkan kan vi utveckla Ale"

- Tyrone Hansson, partiledare

"Respekt för varandra och varandras förslag"

- Tyrone Hansson, partiledare

Vår värdegrund - Samverkan, Utveckling och Ansvar

2016 är här och ditt lokala parti tar sig an sitt andra verksamhetsår. Välkomna att på ett eller annat sätt följa oss.

 

Samtalsklimatet bland de politiska partierna i Ale har förbättrats under 2015. Med stolthet hör vi att idén med vårt parti har bidragit stort till detta. Det känns stort att kunna påverka på det sättet. 

Bli medlem i Framtid i Ale:

Sätt in 100kr på bankgiro 458-2714

Maila samtidigt dina kontaktuppgifter till: tyrone@framtidiale.se

 

 

Våra valda representanter:

Ulrika Sten Sporrong - utbildningsnämnden
Ronny Eriksson - kultur och fritidsnämnden
Rolf Engström - kommunstyrelsen
Brita Karlsson - arbetsmarknad och omsorgsnämnden
Tyrone hansson - samhällsbyggnadsnämnden
Lena-Marie Forsman - Alebyggens styrelse
Rolf Engström - gruppledare och vice ordf. Surte ortsutvecklingsmöten
Leif Hansson - revisor kommunen, soltak och surtefonden
Christer Ericsson - valnämnden
Lena Wingbro - nämndeman

Våra representanter i kommunfullmäktige:
Ordinarie Tyrone Hansson och Rolf Engström
Ersättare Ulrika Sten Sporrong och Sebastian Hansson

Våra främsta prioriteringar

Våra äldre förebilder

De äldres situation, våra äldre förebilder, ihop med olika funktionshinderfrågor har flera i vårt parti som hjärtefrågor.

Företagande och föreningsliv

Som kommun är vi angelägna om ett gott företagsklimat men det behövs också växande företag och nya etableringar med anställningsbehov

Bostäder

Framtid i Ale vill ha en bred handlingsplan för byggnation i Ale

Barn och unga

Framtid i Ale använder sina två mandat för att kunna jobba efter vår övertygelse: Vi måste hjälpas åt för att stärka skolan, ge ungdomarna chans till första jobbet och första boendet.