"I samverkan kan vi utveckla Ale"

- Tyrone Hansson, partiledare

"Respekt för varandra och varandras förslag"

- Tyrone Hansson, partiledare

Vår värdegrund - Samverkan, Utveckling och Ansvar

Fika med FIA :

Vi vill tacka för engagemang och besöken under höstens fika med Fia - turné. Så många viktiga synpunkter från er.

Bli medlem i Framtid i Ale:

Sätt in 100kr på bankgiro 458-2714

Maila samtidigt dina kontaktuppgifter till: tyrone.hansson@ale.se

 

 

Våra valda representanter:

Ulrika Sten Sporrong - utbildningsnämnden
Ronny Eriksson - kultur och fritidsnämnden
Rolf Engström - kommunstyrelsen
Brita Karlsson - arbetsmarknad och omsorgsnämnden
Tyrone hansson - samhällsbyggnadsnämnden
Lena-Marie Forsman - Alebyggens styrelse
Rolf Engström - gruppledare och vice ordf. Surte ortsutvecklingsmöten
Leif Hansson - revisor kommunen, soltak och surtefonden
Christer Ericsson - valnämnden
Lena Wingbro - nämndeman

Våra representanter i kommunfullmäktige:
Ordinarie Tyrone Hansson och Rolf Engström
Ersättare Ulrika Sten Sporrong och Sebastian Hansson

Våra främsta prioriteringar

Våra äldre förebilder

De äldres situation, våra äldre förebilder, ihop med olika funktionshinderfrågor har flera i vårt parti som hjärtefrågor.

Företagande och föreningsliv

Som kommun är vi angelägna om ett gott företagsklimat men det behövs också växande företag och nya etableringar med anställningsbehov

Bostäder

Framtid i Ale vill ha en bred handlingsplan för byggnation i Ale

Barn och unga

Framtid i Ale använder sina två mandat för att kunna jobba efter vår övertygelse: Vi måste hjälpas åt för att stärka skolan, ge ungdomarna chans till första jobbet och första boendet.